نحوه محاسبه حقوق و دستمزد خالص و ناخالص

ماشین حساب حقوق با هدف تسهیل فرآیند محاسبۀ میزان حقوق و دستمزد خالص و ناخالص در سال 98 برای کارفرمایان، مدیران منابع انسانی و حسا‌بداران طراحی و اجرا شده است.

این ابزار که اختصاصاً طبق بخش‌نامۀ حقوق و دستمزد شورای عالی کار در سال 98 طراحی شده به کارفرمایان کمک می‌کند تا با وارد کردن میزان حقوق ناخالص (یا خالص)، از مبلغ کسورات قانونی آن مانند حق بیمه و مالیات برای یک ماه کار تمام وقت مطلع شوند.

تومان