با توجه به رشد روز افزون بازار کار در ، نیاز به برآورد دقیق حقوق و دستمزد هم برای کارفرما و هم برای کارجویان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . . . . بیشتر ▾