استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر برند
 • سرپرست تحقیقات بازار
 • Brand Manager
 • Social Media Marketing Manager
 • رييس واحد برندينگ
 • سرپرست بازاریابی
 • سرپرست بازاریابی دیجیتال
 • سرپرست واحد بازاریابی
 • مدير تريد ماركتينگ
 • مدیر بازاریابی
 • مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • مدیر بازاریابی و فروش
 • مدیر برند و تبلیغات
 • مدیر تبلیغات
 • مدیر تحقیقات بازار
 • مدیر تحقیقات بازاریابی
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ
 • مدیر مارکتینگ
 • مسئول بازاریابی
 • مسئول برندینگ و تبلیغات

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه تبلیغات/ مارکتینگ/ تحقیقات بازار در استان تهران در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 144 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

2/5میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.