استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر فنی
 • مدیر برنامه ریزی
 • رييس اداره برنامه ريزي
 • رییس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • سرپرست pmo
 • سرپرست برنامه ریزی
 • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • سرپرست کنترل پروژه
 • مدير پروژه
 • مدیر PMO
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیر پروژه
 • مدیر پروژه استقرار
 • مدیر کنترل پروژه
 • مدیر مهندسی پروژه
 • مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مسئول کنترل پروژه
 • معاون مدیر پروژه

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه ریزی پروژه/ کنترل پروژه مهندسی در استان تهران در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 90 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.