استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اجرایی
 • مدیر پروژه
 • مدیر توسعه کسب و کار
 • مدیر طرح و برنامه
 • مدیر برنامه ریزی
 • مدیر سیستم ها و روش ها
 • Project Manager
 • استراتژیست ارشد
 • تحلیلگر سیستم
 • تحلیلگر کسب و کار
 • تحلیلگر مالی
 • رییس تجزیه و تحلیل اطلاعات مدیریت
 • رییس توسعه سیستم ها و روش ها
 • سرپرست تحلیل سیستم
 • سرپرست توسعه بازار
 • قائم مقام معاونت توسعه کسب وکار
 • مدير استراتژي و برنامه ريزي رسانه
 • مدير مطالعات استراتژيك
 • مدیر استراتژی و برنامه ریزی
 • مدیر استراتژیک
 • مدیر برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیر برنامه ریزی تولید
 • مدیر طراحی فرایند
 • مدیریت مهندسین مشاور
 • مشاور مدیریت
 • معاون توسعه بازار
 • معاون توسعه و ارتباطات
 • معاون مدیر عامل

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه ریزی استراتژیک/ مشاوره مدیریت/ تحلیل و توسعه کسب و کار در استان تهران در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 505 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

2/7میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.