استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر کنترل کیفیت
 • مدیر تضمین کیفیت
 • سرپرست تضمین کیفیت
 • مدیر کیفیت
 • بازرس
 • بازرس فنی
 • بازرس کنترل کیفیت
 • رییس تضمین کیفیت
 • رییس کنترل کیفیت حین فرآیند
 • سرپرست بازرسی فنی
 • سرپرست کنترل کیفی
 • سرپرست کنترل کیفیت
 • سرپرست کنترل کیفیت حین تولید
 • سرپرست نظارت
 • كنترل كيفي
 • مدیر سیستم کیفیت
 • مسئول تضمین کیفیت
 • مسئول كيفيت فرأيند مونتاژ
 • مسئول کنترل کیفیت
 • مسئول کیفیت
 • مهندس ناظر

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه کنترل کیفیت/ بازرسی/ نظارت/ تضمین کیفیت در استان بوشهر در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 12 نفر حقوق سال 1399

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

3/7میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.