استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس تضمین کیفیت
 • کارشناس کنترل کیفیت
 • مهندس ناظر
 • بازرس فنی
 • کارشناس فنی
 • کارشناس سیستم ها و روش ها
 • بازرس
 • بازرس کنترل کیفیت
 • كنترل كيفي
 • کارشناس ارشد تضمین کیفیت
 • کارشناس ارشد کیفیت
 • کارشناس تضمين کيفيت
 • کارشناس سیستم کیفیت
 • کارشناس کنترل کیفی
 • کارشناس کیفیت
 • کارشناس مدیریت سیستمها
 • کارشناس نظارت

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه کنترل کیفیت/ بازرسی/ نظارت/ تضمین کیفیت در استان بوشهر در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 39 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

2/0میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.