استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر منابع انسانی و آموزش
 • معاون منابع انسانی
 • رییس منابع انسانی
 • رییس کارگزینی
 • Chro
 • HR & Training team leader
 • رییس امور اداری و منابع انسانی
 • سرپرست جذب و استخدام
 • سرپرست منابع انسانی
 • سرپست آموزش و جذب و استخدام و توسعه منابع انسانی
 • مدير جذب و استخدام
 • مدیر اداری و منابع انسانی
 • مدیر امور اداری و منابع انسانی
 • مدیر امور کارکنان و پرسنلی
 • مدیر آموزش
 • مدیر توسعه منابع انسانی
 • مدیر جذب
 • مدیر منابع انسانی
 • معاونت منابع انسانی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه منابع انسانی- توسعه/ ارزیابی عملکرد/ جذب در استان بوشهر در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 12 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/6میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.