استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اداری و منابع انسانی
 • رییس
 • مدیر داخلی
 • مدیر اجرایی
 • Chro
 • HR & Training team leader
 • رییس امور اداری و منابع انسانی
 • رییس کارگزینی
 • رییس منابع انسانی
 • سرپرست جذب و استخدام
 • سرپرست منابع انسانی
 • سرپست آموزش و جذب و استخدام و توسعه منابع انسانی
 • مدير جذب و استخدام
 • مدیر امور اداری و منابع انسانی
 • مدیر امور کارکنان و پرسنلی
 • مدیر آموزش
 • مدیر توسعه منابع انسانی
 • مدیر جذب
 • مدیر منابع انسانی
 • مدیر منابع انسانی و آموزش
 • معاون منابع انسانی
 • معاونت منابع انسانی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه منابع انسانی- توسعه/ ارزیابی عملکرد/ جذب در استان بوشهر در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 16 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

2/5میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.