استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر پشتیبانی
 • مدیر فنی و پشتیبانی
 • Help Desk
 • Network Administrator
 • ادمین شبکه
 • پشتیبان شبکه
 • رییس انفورماتیک
 • سرپرست انفورماتیک
 • سرپرست سرویس شبکه
 • سرپرست شبکه
 • سرپرست فناوری اطلاعات
 • سرپرست فناوری اطلاعات و انفورماتیک
 • مدیر IT
 • مدیر امنیت اطلاعات
 • مدیر انفورماتیک
 • مدیر شبکه
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • مسئول it
 • مسئول انفورماتیک
 • مسئول شبکه
 • مشاور امنيت سايبري

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه فناوری اطلاعات/ شبکه/ انفورماتیک در استان بوشهر در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 11 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/5میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.