استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر مهندسی
 • مدیر پروژه
 • مدیر فنی
 • سرپرست دفتر فنی
 • مهندس دفتر فنی
 • سرپرست آتلیه معماری
 • سرپرست بخش تخصصی طراحی سازه های دریایی
 • سرپرست سازه
 • سرپرست طراحی پروژه
 • طراح سازه
 • طراح معماری
 • معاون فنی و مهارتی
 • مهندس معمار
 • نقشه بردار
 • نقشه کش
 • نقشه کش صنعتي

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه طراحی مهندسی/ نقشه کشی/ معماری در استان بوشهر در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 56 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/9میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.