استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • مهندس معمار
 • کارشناس مکانیک
 • مهندس عمران
 • کارشناس فنی
 • مهندس مکانیک
 • نقشه کش
 • مهندس برق
 • کارشناس دفتر فنی
 • کارشناس طراحی
 • مهندس فرآیند
 • کارشناس فرآیند
 • طراح سازه
 • طراح معماری
 • کارشناس ارشد سازه
 • کارشناس ارشد طراحی مسیر
 • کارشناس تجهیزات ثابت
 • کارشناس تجهیزات دوار
 • مهندس دفتر فنی
 • نقشه بردار
 • نقشه كش ارشد
 • نقشه کش صنعتي
 • نقشه کش کمک طراح

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه طراحی مهندسی/ نقشه کشی/ معماری در استان بوشهر در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 65 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/5میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.