استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر حسابرسی داخلی
 • رییس
 • CFO
 • Chief Financial Officer
 • حسابدار
 • حسابداری ارزی
 • حسابرس
 • رييس حسابداري
 • رییس حسابداری
 • رییس حسابداری مدیریت
 • سرپرست ارشد حسابداری
 • سرپرست حسابداری
 • سرپرست حسابرسی
 • سرپرست خزانه
 • سرپرست مالی
 • مدير حسابرسي
 • مدير حسابرسي داخلي
 • مدير مالي
 • مدیر اداری و مالی
 • مدیر برنامه و بودجه
 • مدیر حسابداری
 • مدیر حسابداری حقوق و دستمزد
 • مدیر حسابداری عمومی
 • مدیر حسابداری فروش
 • مدیر حسابداری مدیریت
 • مدیر مالی
 • مدیر مالی و اداری
 • مدیرمالی
 • مسئول حسابداری
 • مسئول حقوق و دستمزد
 • مسئول خزانه
 • مسئول مالی
 • معاونت مالی
 • معاونت مالی و اقتصادی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه حسابداری/ حسابرسی/ مالی در استان بوشهر در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 46 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.