استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • دبیر آموزش و پرورش
 • معلم
 • مدرس زبان
 • دبیر
 • معلم زبان
 • هنر آموز
 • مشاور
 • آموزگار
 • مدرس موسیقی
 • مربی
 • مربی تکواندو
 • مربی توانبخشی
 • مربی فنی و حرفه ای
 • مربی کاراته
 • مربی ورزشی
 • معلم راهنما
 • معلم زیست شناسی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه تدریس و مربی گری- موسسات و مدارس در استان بوشهر در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 16 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

0/7میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.