استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر بازاریابی
 • مدیر مارکتینگ
 • مدیر اجرایی
 • کارشناس ارشد بازاریابی
 • مدیر پروژه
 • مدیر تبلیغات
 • سرپرست بازاریابی
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ
 • مدیر بازاریابی و فروش
 • Brand Manager
 • Social Media Marketing Manager
 • رييس واحد برندينگ
 • سرپرست بازاریابی دیجیتال
 • سرپرست تحقیقات بازار
 • سرپرست واحد بازاریابی
 • مدير تريد ماركتينگ
 • مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • مدیر برند
 • مدیر برند و تبلیغات
 • مدیر تحقیقات بازار
 • مدیر تحقیقات بازاریابی
 • مسئول بازاریابی
 • مسئول برندینگ و تبلیغات

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه تبلیغات/ مارکتینگ/ تحقیقات بازار در استان بوشهر در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 11 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/3میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.