استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر پروژه
 • مدیر فنی
 • مدیر محصول
 • مدیر تولید
 • BackEnd Developer
 • Bi Developer
 • Development Lead
 • Full Stack Web Developer
 • Software Developer
 • Software Development and Support Engineer
 • TSQ Developer
 • Web Developer
 • برنامه نویس
 • برنامه نویس iOS
 • برنامه نویس ارشد
 • برنامه نویس ارشد پایتون
 • برنامه نویس ارشد سمت سرور
 • برنامه نویس اندروید
 • برنامه نویس موبایل
 • برنامه نویس وب
 • پشتیبان نرم افزار
 • توسعه دهنده
 • سرپرست توسعه نرم افزار
 • مدیر ارشد پایگاه داده
 • مدیر توسعه و پشتیبانی نرم افزار
 • مدیر تولید نرم افزار
 • مهندس نرم افزار

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه نویسی/ توسعه نرم افزار و وب/ مهندسی نرم افزار در استان بوشهر در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 16 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.