استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

  • نمونه سمت ها :
  • برنامه نویس
  • برنامه نویس وب
  • کارشناس IT
  • برنامه نویس ارشد
  • برنامه نویس اندروید
  • کارشناس نرم افزار
  • کارشناس توسعه نرم افزار
  • مهندس نرم افزار
  • توسعه دهنده

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه نویسی/ توسعه نرم افزار و وب/ مهندسی نرم افزار در استان بوشهر در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 48 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

0/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.