استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس منابع انسانی
 • کارشناس ارشد منابع انسانی
 • کارشناس آموزش
 • کارمند اداری
 • مدیر منابع انسانی
 • کارشناس جذب و استخدام
 • کارشناس توسعه منابع انسانی
 • کارشناس اداری
 • سرپرست منابع انسانی
 • کارشناس مسئول
 • كارشناس سرمايه انساني
 • كارشناس مسئول برنامه ريزي منابع انساني
 • کارشناس آموزش و توسعه
 • کارشناس حقوق و دستمزد

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه منابع انسانی- توسعه/ ارزیابی عملکرد/ جذب در استان ایلام در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 19 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/1میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.