استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر انفورماتیک
 • کارشناس ارشد شبکه
 • مدیر اجرایی
 • مدیر شبکه
 • مدیر IT
 • مدیر پروژه
 • مدیر فنی
 • Help Desk
 • Network Administrator
 • ادمین شبکه
 • پشتیبان شبکه
 • رییس انفورماتیک
 • سرپرست انفورماتیک
 • سرپرست سرویس شبکه
 • سرپرست شبکه
 • سرپرست فناوری اطلاعات
 • سرپرست فناوری اطلاعات و انفورماتیک
 • مدیر امنیت اطلاعات
 • مدیر پشتیبانی
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • مدیر فنی و پشتیبانی
 • مسئول it
 • مسئول انفورماتیک
 • مسئول شبکه
 • مشاور امنيت سايبري

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه فناوری اطلاعات/ شبکه/ انفورماتیک در استان ایلام در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 39 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/7میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.