استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس IT
 • کارشناس شبکه
 • کارشناس فناوری اطلاعات
 • کارشناس پشتیبان فنی
 • Help Desk
 • کارشناس مسئول
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • کارشناس ارشد
 • کارشناس فنی
 • ادمین شبکه
 • پشتیبان شبکه
 • كارشناس IT ‌و شبكه
 • کارشناس ارشد شبکه
 • کارشناس امنیت
 • کارشناس امنیت و شبکه
 • کارشناس انفورماتیک
 • کارشناس راهبر سیستم
 • کارشناس شبکه و زیرساخت
 • کارشناس فنی شبکه
 • کارشناس فیبرنوری
 • مشاور امنيت سايبري

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه فناوری اطلاعات/ شبکه/ انفورماتیک در استان ایلام در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 38 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/6میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.