استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اجرایی
 • CTO
 • مدیر فناوری اطلاعات
 • مهندس کامپیوتر
 • BackEnd Developer
 • Bi Developer
 • Development Lead
 • Full Stack Web Developer
 • Software Developer
 • Software Development and Support Engineer
 • TSQ Developer
 • Web Developer
 • برنامه نویس
 • برنامه نویس iOS
 • برنامه نویس اندروید
 • برنامه نویس موبایل
 • برنامه نویس وب
 • پشتیبان نرم افزار
 • سرپرست توسعه نرم افزار
 • مدیر ارشد پایگاه داده
 • مدیر توسعه و پشتیبانی نرم افزار
 • مدیر تولید نرم افزار
 • مدیر فنی
 • مهندس نرم افزار

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه نویسی/ توسعه نرم افزار و وب/ مهندسی نرم افزار در استان ایلام در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 10 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/2میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.