استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • برنامه نویس
 • برنامه نویس وب
 • کارشناس IT
 • برنامه نویس ارشد
 • برنامه نویس اندروید
 • کارشناس نرم افزار
 • کارشناس توسعه نرم افزار
 • مهندس نرم افزار
 • توسعه دهنده
 • BackEnd Developer
 • Bi Developer
 • Full Stack Web Developer
 • Software Developer
 • Software Development and Support Engineer
 • TSQ Developer
 • Web Developer
 • برنامه نویس iOS
 • برنامه نویس ارشد پایتون
 • برنامه نویس ارشد سمت سرور
 • برنامه نویس موبایل
 • پشتیبان نرم افزار
 • کارشناس ارشد شبکه و سخت افزار
 • کارشناس ارشد نرم افزار
 • کارشناس برنامه نویسی
 • کارشناس پایگاه داده
 • کارشناس تست نرم افزار
 • کارشناس دوآپس
 • کارشناس دیتابیس
 • کارشناس سئو
 • کارمند بخش نرم افزار

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه نویسی/ توسعه نرم افزار و وب/ مهندسی نرم افزار در استان ایلام در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 48 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

0/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.