استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس برنامه ریزی
 • کارشناس سیستم ها و روش ها
 • کارشناس توسعه کسب و کار
 • تحلیلگر کسب و کار
 • مشاور مدیریت
 • BI Expert
 • استراتژیست ارشد
 • تحلیلگر سیستم
 • تحلیلگر مالی
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی تجاری
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناس ارشد توسعه بازار
 • کارشناس تحلیل سیستم
 • کارشناس تحلیل کسب و کار
 • کارشناس تحلیل و توسعه کسب و کار
 • کارشناس توسعه بازار
 • کارشناس مسئول برنامه ریزی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه برنامه ریزی استراتژیک/ مشاوره مدیریت/ تحلیل و توسعه کسب و کار در استان ایلام در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 22 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.