استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس HSE
 • کارشناس ایمنی
 • کارشناس محیط زیست
 • سرپرست HSE
 • آتش نشان
 • کارشناس ارشد محیط زیست
 • مهندس فرآیند
 • HSE Officer
 • افسر آتش نشان
 • امدادگر
 • کاردان ایمنی بهداشت و محیط زیست
 • کارشناس ارشد HSE
 • کارشناس ارشد ایمنی فرایند
 • کارشناس بهداشت محیط
 • کارشناس فضای سبز
 • مهندس ارشد ایمنی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه ایمنی/ محیط زیست در استان ایلام در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 30 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.