استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارمند اداری
 • منشی
 • مسئول دفتر
 • مسئول دفتر مدیر عامل
 • کارشناس اداری
 • متصدی امور دفتری
 • متصدی دبیرخانه
 • تایپیست
 • دفتردار
 • کارشناس ارشد امور داخلی
 • کارشناس امور اداری
 • کارمند پیشخوان دولت
 • کارمند دفتر
 • کارمند دفتر اسناد رسمی
 • کارمند دفتری

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه امور اداری/ امور دفتری/ منشی/ مسئول دفتر/ دستیار در استان ایلام در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 100 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/0میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.