استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر فروش
 • سرپرست فروش
 • مدیر فروش و توسعه بازار
 • مدیر بازاریابی و فروش
 • Account Manager
 • Area Manager
 • پشتیبان فروش
 • رییس خدمات پس از فروش
 • سرپرست بازاریابی و فروش
 • سرپرست خدمات پس از فروش
 • سرپرست فروش و بازاریابی
 • سوپروایزر فروش
 • مدير فروش ناحيه اي
 • مدير فروش و برنامه ريزي
 • مدیر ارشد فروش
 • مدیر پشتیبانی فروش
 • مدیر خدمات پس از فروش
 • مدیر صادرات
 • مدیر فروش B2B
 • مدیر فروش منطقه ای
 • مدیر فروش و بازاریابی
 • مدیر منطقه فروش
 • مدیر مهندسی فروش
 • مدیربازاریابی و فروش
 • مسئول فروش
 • معاون فروش
 • مهندس فروش
 • هماهنگ كننده فروش

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه فروش/ مهندس فروش/ خدمات پس از فروش در استان البرز در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 104 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

2/0میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.