استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اجرایی
 • معاون فنی و مهارتی
 • رییس
 • سرپرست آتلیه معماری
 • سرپرست بخش تخصصی طراحی سازه های دریایی
 • سرپرست دفتر فنی
 • سرپرست سازه
 • سرپرست طراحی پروژه
 • طراح سازه
 • طراح معماری
 • مدیر فنی
 • مدیر مهندسی
 • مهندس معمار
 • نقشه بردار
 • نقشه کش
 • نقشه کش صنعتي

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه طراحی مهندسی/ نقشه کشی/ معماری در استان البرز در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 56 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

2/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.