استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر خرید
 • سرپرست بازرگانی خارجی
 • مدیر تامین کالا
 • مسئول تدارکات
 • معاون بازرگانی
 • رییس بازرگانی خارجی
 • رییس خرید خارجی
 • سرپرست بازرگانی
 • سرپرست بازرگانی داخلی
 • سرپرست تدارکات
 • سرپرست خريد خارجي
 • مدير خريد
 • مدیر امور بازرگانی
 • مدیر بازرگانی خارجی
 • مدیر بازرگانی و قرارداد
 • مدیر تامین تجهیزات
 • مدیر تدارکات
 • مدیر توسعه و تجهیز
 • مدیر خرید خارجی
 • مدیر زنجیره تامین
 • مسئول خرید
 • معاونت بازرگانی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه خرید و تدارکات در استان البرز در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 21 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

2/2میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.