استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر بازرگانی
 • مدیر بازرگانی خارجی
 • کارشناس ارشد بازرگانی
 • مدیر تدارکات
 • رییس بازرگانی خارجی
 • مدیر خرید خارجی
 • سرپرست تدارکات
 • رییس خرید خارجی
 • سرپرست بازرگانی
 • سرپرست بازرگانی خارجی
 • سرپرست بازرگانی داخلی
 • سرپرست خريد خارجي
 • مدير خريد
 • مدیر امور بازرگانی
 • مدیر بازرگانی و قرارداد
 • مدیر تامین تجهیزات
 • مدیر تامین کالا
 • مدیر توسعه و تجهیز
 • مدیر خرید
 • مدیر زنجیره تامین
 • مسئول تدارکات
 • مسئول خرید
 • معاون بازرگانی
 • معاونت بازرگانی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه خرید و تدارکات در استان البرز در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 16 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

2/2میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.