استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس بازرگانی خارجی
 • کارشناس بازرگانی
 • کارشناس خرید
 • کارمند بازرگانی
 • کارشناس تدارکات
 • کارشناس خرید خارجی
 • کارشناس مسئول
 • کارشناس ارشد
 • مسئول خرید
 • تحصیلدار
 • كارشناس ارشد سفارشات خارجي
 • كارشناس سفارشات خارجي
 • کارپرداز
 • کارشناس ارشد بازرگانی
 • کارشناس ارشد بازرگانی خارجی
 • کارشناس ارشد خرید
 • کارشناس زنجیره تامین
 • کارشناس سورس یابی
 • مامور خرید
 • هماهنگ كننده خريد

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه خرید و تدارکات در استان البرز در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 32 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.