استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده بنفش: در صورتی که مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افراد «رده آبی» را دارید؛ دقت کنید که افراد تحت نظر شما نباید زیر مجموعه داشته باشند تا در این رده قرار گیرید.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر سرمایه گذاری
 • کارشناس هوش تجاری
 • مدیر بازاریابی
 • مدیر کسب و کار
 • مدیر اقتصادی
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی
 • تحلیلگر ارشد
 • تحلیلگر کسب و کار
 • تحلیلگر مالی
 • رییس تحقیقات بازار
 • سرپرست تحليل و آناليز
 • سرپرست تحلیل داده
 • مدیر آنالیز داده ها
 • معاون اقتصادی و اجرایی

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه تحلیل داده/ تحلیل بازار/ تحلیل اقتصادی در استان البرز در رده بنفش

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 13 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

1/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.