استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده آبی: در صورتی که مهارت تخصصی دارید، اما بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارید.

 • نمونه سمت ها :
 • کارشناس برنامه ریزی
 • کارشناس اقتصادی
 • تحلیلگر مالی
 • کارشناس تحلیل داده
 • تحلیلگر کسب و کار
 • کارشناس آمار
 • پژوهشگر
 • تحلیلگر ارشد
 • کارشناس BI
 • کارشناس ارشد آنالیز دیتا
 • کارشناس تجزیه و تحلیل بازار
 • کارشناس هوش تجاری

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه تحلیل داده/ تحلیل بازار/ تحلیل اقتصادی در استان البرز در رده آبی

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 10 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

0/9میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.