استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر برند
 • سرپرست تحقیقات بازار
 • Brand Manager
 • Social Media Marketing Manager
 • رييس واحد برندينگ
 • سرپرست بازاریابی
 • سرپرست بازاریابی دیجیتال
 • سرپرست واحد بازاریابی
 • مدير تريد ماركتينگ
 • مدیر بازاریابی
 • مدیر بازاریابی و تبلیغات
 • مدیر بازاریابی و فروش
 • مدیر برند و تبلیغات
 • مدیر تبلیغات
 • مدیر تحقیقات بازار
 • مدیر تحقیقات بازاریابی
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ
 • مدیر مارکتینگ
 • مسئول بازاریابی
 • مسئول برندینگ و تبلیغات

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه تبلیغات/ مارکتینگ/ تحقیقات بازار در استان البرز در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 15 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/4میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.