استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اجرایی
 • مدیر عامل
 • معاون
 • مدیر برنامه ریزی
 • مدیر مالی
 • مدیر پروژه
 • معاون سرمایه گذاری
 • تحلیل گر بازار سرمایه
 • تحلیلگر مالی
 • رییس اداره
 • رییس دایره
 • رییس شعبه بانک
 • مدیر ریسک
 • مدیر سرمایه گذاری
 • مسئول صندوق شعبه بانک
 • معاون شعبه

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه بانکداری/ سرمایه گذاری در استان البرز در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 13 نفر حقوق سال 1397

مشاهده حقوق بر‌اساس

2/0میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان
برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.