استان محل کار
گروه شغلی
رده شغلی

رده قرمز: در صورتی که مسئولیت نظارت و مدیریت فرد یا افرادی در «رده بنفش» را دارید؛ دقت کنید که در این رده باید افراد زیر مجموعه شما دارای زیرمجموعه باشند.

 • نمونه سمت ها :
 • مدیر اجرایی
 • سرپرست کنترل کیفیت
 • مدیر پروژه
 • مدیر سیستم ها و روش ها
 • کارشناس ارشد تضمین کیفیت
 • بازرس
 • بازرس فنی
 • بازرس کنترل کیفیت
 • رییس تضمین کیفیت
 • رییس کنترل کیفیت حین فرآیند
 • سرپرست بازرسی فنی
 • سرپرست تضمین کیفیت
 • سرپرست کنترل کیفی
 • سرپرست کنترل کیفیت حین تولید
 • سرپرست نظارت
 • كنترل كيفي
 • مدیر تضمین کیفیت
 • مدیر سیستم کیفیت
 • مدیر کیفیت
 • مسئول تضمین کیفیت
 • مسئول كيفيت فرأيند مونتاژ
 • مسئول کنترل کیفیت
 • مسئول کیفیت
 • مدیر کنترل کیفیت

خالص دریافتی ماهانه برای شاغلین در حوزه کنترل کیفیت/ بازرسی/ نظارت/ تضمین کیفیت در استان اصفهان در رده قرمز

رده آبی شاغلینی که مهارت تخصصی داشته و بر عملکرد فرد یا افراد دیگری نظارت ندارند.

رده بنفش مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده آبی دارند.

رده قرمز مسئولیت نظارت بر عملکرد فرد یا افرادی از رده بنفش دارند.

جامعه آماری: 89 نفر حقوق سال 1398

مشاهده حقوق بر‌اساس

حقوق شما در کجای نمودار است؟

برای مقایسه رایگان حقوق خود ثبت نام کنید

ثبت نام رایگان

1/8میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

?میلیون تومان

۵٪
۲۵٪
۵۰٪
۷۵٪
۹۵٪

میانگین:

?میلیون تومان

?

میلیون تومان

حقوق شما

برای مقایسه پیشرفته حقوق مشاغل مختلف و مدیریت حقوق کارمندان در شرکت‌ها، بخش تعرفه ها را مشاهده کنید.