حقوق و دستمزد در سال ۹۹ چه تغییراتی داشت؟

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

یکی از مهم‌ترین عوامل برای انتخاب شغل و درخواست همکاری شرکت‌ها می‌تواند حقوق و دستمزد آن باشد. کارفرمایان معمولاً هنگام تعیین میزان حقوق برای یک کارمند خاص، داده‌های مختلفی از بازار کار را بررسی می‌کنند و آنها را با هم مقایسه می‌کنند. حتی آنها بعد از بررسی این داده‌ها، سراغ مقایسه پرداختی شرکت‌های دیگر در بازار کار می‌روند و از آنها نیز برای تعیین میزان پرداختی به افراد کمک می‌گیرند.

مسلما نمی‌توان برای همه در مورد حقوق و دستمزد یک نسخه را پیچید و برای همه حقوق یکسان در نظر گرفت. این یک واقعیت است که، حقوق به طور چشمگیری در مورد افراد مختلف،‌ حتی در مشاغل یکسان، متفاوت است. دو کارگر، هر یک با موقعیت و مسئولیت شغلی یکسان، ممکن است حقوق متفاوتی دریافت کنند. معمولا کارفرمایان حقوق را بر اساس عوامل مختلف تعیین می‌کنند که برخی از آنها مانند سابقه کار،‌ بیشترین تأثیر را در تعیین این رقم دارند.

در ادامه بیان خواهیم کرد که در بازار کار در سال گذشته در مورد دریافتی افراد چه گذشته است. این بررسی طبق اطلاعات به دست آمده از گزارش حقوق و دستمزد ایران سلری خواهد بود.

تاثیر رده سازمانی بر حقوق افراد

افراد با سمت‌های شغلی متفاوت در سال گذشته حقوق‌های متفاوتی دریافت کردند، چرا که سلسله مراتب سطوح شغلی مانند هرمی عمودی است که فردی که در بالاترین نقطه قرار دارد، به طور قطع بیشترین میزان دریافتی را دارد.

در مورد رده سازمانی،‌ همه می‌دانیم که عامل بسیار مهمی در حقوق است و هر شرکتی با توجه به رتبه بندی افراد از نظر سمت شغلی و همچنین میزان وظایف افراد، حقوق پرداخت می‌کند.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

طبق اطلاعات گزارش حقوق ایران سلری در سال ۹۹، در تهران به طور متوسط میانگین پرداختی برای کارشناسان ۴.۷ میلیون تومان، برای مدیران میانی ۷ میلیون تومان و برای مدیران ارشد ۱۱.۱ میلیون تومان است. این مورد در تمام کشورها تقریبا بسیار اهمیت دارد و مسلما افرادی که برای سمت‌های رده بالاتر در نظر گرفته می‌شوند، شرایط و ویژگی‌هایی مانند میزان تحصیلات، مهارت‌ها، سابقه کار و موارد دیگر را برای دریافت حقوق بیشتر دارند.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

البته در سال گذشته بیشترین تغییر در مورد دریافتی مربوط به سمت شغلی کارشناسان می‌شده است، که طبق اطلاعات این گزارش آنها ۳۴% نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۸ بیشتر حقوق دریافت کردند. در این نمودار مشخص است که مدیران ارشد ۲۸% افزایش و همچنین مدیران میانی ۲۷% درصد افزایش حقوق داشتند.

تفاوت میانگین دریافتی در سطوح مختلف در سایر استان‌ها نسبت به تهران

همان‌طور که قابل حدس است و همه می‌دانیم، دریافتی در تهران نسبت به دیگر شهرها تفاوت دارد و این کلان شهر به دلیل یدک کشیدن عنوان پایتختی ایران و به عنوان مرکزی برای بیشتر شرکت‌های دولتی و خصوصی، طبیعی بود که این تفاوت در دریافتی را با دیگر شهرها و برای این سمت‌های شغلی که در نمودار زیر مشخص است، را داشته باشد.

میزان دریافتی در سایر استان‌ها به طور متوسط ۱۸% کمتر از تهران است. همان‌طور که در نمودار مشخص است تفاوت در سطوح مختلف بسیار چشم گیر است و در سمت مدیر ارشد ۲۲% کمتر، در سمت مدیر میانی ۱۸% کمتر و در سطح کارشناس ۱۴% درصد پایین از تهران حقوق دریافت می‌کنند.

اما این تفاوت دریافتی در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌ها کوچک نیز قابل مشاهده است. مسلما هر چه شرکتی بزرگ‌تر باشد، می‌توان انتظار داشت که افراد در آن حقوق بیشتری دریافت کنند. طبق آنچه در مورد شرکت‌های بزرگ گفته می‌شود، وقتی وظایف در شرکتی بیشتر می‌شود و تعداد افراد نیز در آن بیشتر هستند، مسلما وظایف بین افراد تقسیم می‌شود و به طبع در این حالت کارایی افراد بالاتر می‌رود و در نتیجه حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده از وب‌سایت ایران سلری، تفاوت دریافتی افراد در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک حداقل ۲۰ درصد در رده سازمانی کارشناس، ۱۹ درصد در رده مدیر میانی و و همچنین ۳۳ درصد برای سمت مدیر ارشد افزایش داشته است.

آن چیزی که بیشتر از هر چیز در این گزارش مشهود است، این است که میزان دریافتی افراد در رده سازمانی مدیر ارشد در شرکت‌های بزرگ بسیار بیشتر از شرکت‌ها کوچک است و شاید به همین خاطر است که مدیران بیشتر تمایل به کار در شرکت‌های بزرگ دارند.

معمولا افراد شرکت‌های بزرگ را برای کار کردن انتخاب می‌کنند، چرا که حس می‌کنند که این شرکت‌ها بیشتر جا برای رشد و پیشرفت آنها دارند و همچنین حقوقی که دریافت می‌کنند حاشیه امنی دارد.

در این گزارش همچنین درباره صنایعی که نسبت بزرگی و کوچکی آنها در دریافتی افراد بیشتر تأثیر داشته است نیز اطلاعاتی وجود دارد.

با توجه به نمودار بالا به طور کلی بیشترین تفاوت دریافتی در میان صنایع مختلف در سال ۱۳۹۹ و در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک، در شرکت‌هایی با حوزه فعالیت پیمانکاری با ۳۲%، شرکت‌های کسب و کارهای آنلاین یا تجارت الکترونیک ۳۰% می‌باشد. با توجه به این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که کسب و کارهای حوزه آنلاین در پرداخت حقوق به کارمندان خود بیشتری میزان افزایش را داشتند و خب مسلما برای تصمیم گیری پیدا کردن کار، این موضوع می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

اما در مورد میزان تحصیلات و افراد تحصیل کرده در بازار کار در سال ۹۹ چه اتفاقاتی افتاده است و آیا اصلا تحصیلات در دریافتی افراد تأثیر داشته است؟

تفاوت دریافتی افراد داری مدرک فوق لیسانس نسبت به لیسانس در شرکت‌های دولتی و خصوصی

تطبیق تحصیلات و آنچه معمولاً برای شغل شما لازم است، معمولاً بر میزان حقوق شما تأثیر می‌گذارد. به علاوه، نوع مدرک اتخاذ شده نیز می‌تواند بر حقوق و دستمزد تأثیر بسیاری داشته باشد. طبق گزارش حقوق و دستمزد ۹۹ ایران سلری، معمولا در مشاغل مختلف مدرک تحصیلی می‌تواند اثرگذار باشد و این اثرگذاری در شرکت‌های خصوصی و دولتی متفاوت باشد. همان‌طور که همه می‌دانیم مدرک در شرکت‌ها دولتی حرف اول را می‌زند و خب این مورد در شرکت‌های خصوصی ممکن است نسبت به دیگر عوامل مانند توانایی‌ها، سابقه کار و مهارت‌های افراد اثر کمتری داشته باشد.

با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده از وب‌سایت ایران سلری و با توجه به نمودار بالا در گزارش حقوق، در سال ۱۳۹۹ در تهران تفاوت دریافتی افراد داری مدرک فوق لیسانس نسبت به لیسانس در شرکت‌های دولتی تهران در رده مدیر میانی ۸ درصد بیشتر بوده است و این در حالی است که این درصد برای سمت شغلی کارشناس ۷ درصد بوده است. در هر دو سمت شغلی این تفاوت دیده می‌شود، و در مقایسه این درصدها با شرکت‌ها خصوصی تفاوتی که انتظار داشتیم را مشاهده نمی‌کنیم.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

نمودار بالا نیز تفاوت دریافتی افراد داری مدرک فوق لیسانس نسبت به لیسانس در شرکت‌های خصوصی تهران را نشان می‌دهد که اعداد و ارقام آن تقریبا با شرکت‌های دولتی برابری می‌کند. در واقع این نمودارها نشان می‌دهد که عامل تحصیلات، هم در شرکت‌‌های خصوصی و هم شرکت‌های دولتی اثر دارد و هر چه مدرک تحصیلی از دیپلم بالاتر باشد، میزان دریافتی نیز به طبع بیشتر می‌شود. اما با این حال در برخی مشاغل نیز این تفاوت دریافتی میان دیپلم و کارشناس ارشد آنقدر به چشم نمی‌آید. مثال بارز برای این مورد، برنامه نویسان هستند که در این حیطه سابقه کاری و مهارت‌ها حرف اول را در تعیین میزان دریافتی افراد می‌زنند.

با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده از وب‌سایت ایران سلری، میانگین حقوق برنامه نویسان با توجه به مدرک تحصیلی آنها تفاوت زیادی ندارد و همان‌طور که در نمودارهای زیر مشاهده می‌کنید، میزان دریافتی برنامه نویسان با مدرک دیپلم و کارشناسی ارشد چیزی در حدود ۱ میلیون تومان تفاوت دارد.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

نمودار بالا نشان دهنده میزان دریافتی برنامه نویسان با مدرک دیپلم است که همان‌گونه که مشاهده می‌کنید میانگین حقوق آنها ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که این رقم برای افرادی با مدرک کارشناسی ارشد (نمودار زیر)، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

این در حالی است که در همین گزارش، میانگین حقوق برنامه نویسان با توجه به تجربه و سابقه کار تفاوت بسیار زیادی دارد و در جایی حتی ممکن است اختلاف، به ۴ میلیون هم برسد.

به این ترتیب نمی‌توان تحصیلات را عاملی برای افزایش حقوق در تمام مشاغل دانست و در بسیاری از مشاغل مانند همین برنامه نویسی، (سابقه کار) و توانایی حرف اول را می‌زند.

میانگین دریافتی افراد بر حسب سابقه کار برای سطوح مختلف در تهران

به طور معمول تجربه یا همان سابقه کار بیشترین اثر را در میزان دریافتی افراد دارد و می‌توان آن را مهم‌ترین عامل در حقوق و دستمزد دانست. به این ترتیب که افراد با سابقه کار ۰ تا ۳ سال نباید انتظار دریافت حقوقی را داشته باشند که فردی با سابقه کار ۷ تا ۱۰ سال دارد.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

اطلاعات به دست آمده از گزارش حقوق دستمزد ایران سلری نشان می‌دهد که افراد در کلیه سطوح سازمانی، بیشترین رشد حقوق خود را در ۱۵ سال اول کاری خود تجربه می‌کنند و پس از آن با اضافه شدن تجربه کاری در هر سطح، حقوقشان در نهایت ۱۰ الی ۲۰% رشد خواهد داشت.

در مورد مدیر میانی با سابقه کاری ۰ تا ۳ سال و بالای ۱۵ سال، اختلاف دریافتی تقریبا ۵ میلیون تومان است و خب می‌توان نتیجه گرفت که سابقه کاری و از آن مهم‌تر تجربه حرف اول را در دریافتی افراد در هر دره سازمان می‌زند. در مورد سمت شغلی کارشناس نیز این تفاوت رقم با این سابقه کاری به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته در مورد سمت شغلی کارشناس نسبت به دیگر موارد مانند مدیر ارشد این تفاوت دریافتی خیلی به چشم نمی‌آید، که البته باید عوامل دیگر را در این تفاوت دریافتی سهیم بدانیم. عواملی مانند تحصیلات، توانایی‌ها و مهارت‌ها، تسلط بر زبان انگلیسی، نوع شرکت و موارد بسیار دیگر. در مورد میزان دریافتی مدیران ارشد این اختلاف بسیار بیشتر خود را نشان می‌دهد و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مدیران ارشد با سابقه کاری ۰ تا ۳ سال و بالای ۱۵ سال، اختلاف دریافتی ۱۰ میلیون تومانی دارند.

اما بحث برانگیزترین مواردی که همیشه در بازار کار مطرح می‌شود، بحث دریافتی خانم‌ها نسبت به آقایان و تفاوت میزان حقوق این دو جنسیت است. در سال ۹۹ این مورد آیا تغییری داشته است؟

تفاوت دریافتی آقایان نسبت به خانم ها در سطوح مختلف در تهران

یکی از بحث برانگیزترین مواردی که بر روی حقوق و دستمزد تأثیر دارد، بحث جنسیت و شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق است. شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق، به تفاوت درآمد زنان و مردان اشاره دارد. زنان به طور مداوم کمتر از مردان درآمد دارند و این شکاف جنسیتی در بیشتر کشورهای دنیا مشهود است.

با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده از وب‌سایت ایران سلری، به طور کل دریافتی آقایان از خانم‌ها بیشتر است. این تفاوت برای سطوح غیرمدیریتی حدود ۱۲% و در میان مدیران میانی به ۲۷% و برای سطوح مدیران ارشد به ۳۷% می‌رسد.

گزارش‌های دستمزد و حقوق که هر ساله منتشر می‌شود، این شکاف جنسیتی را نمایان می‌کند. برای بسیاری این امر کاملا عادی است و آن را درست می‌دانند، ‌اما برخی دیگر این شکاف را برای بازار کار مخرب می‌دانند. اما این بررسی‌ها و گزارش‌ها ممکن است ما را به نتایج منطقی برساند که دلیل شکاف جنسیتی نیز از دل همین گزارش‌ها به دست می‌آید. از جمله مواردی که می‌توانند در میان دلایل این شکاف باشند، شامل موارد زیر می‌شود:

  • تفاوت در صنایع یا مشاغل مختلف
  • تفاوت در میزان سابقه کاری و تجربه
  • تفاوت در ساعات کار
  • میزان استخدام کمتر خانم‌ها نسبت به آقایان در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

در مورد میزان اشتغال خانم‌ها نسبت به آقایان که یکی از دلایل شکاف جنسیتی در شرکت‌ها می‌شود، نمودار بالا از گزارش حقوق و دستمزد کاملا نشان دهنده این مورد است.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

حتی می‌توان در این گزارش مشاهده کرد که خانم‌ها نسب به آقایان در سطوح مختلف شغلی نیز کمترین سهم از بازار را دارند و خب شاید این یکی از اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن شکاف جنسیتی در مورد حقوق و دستمزد باشد. این تفاوت در سطوح مدیریتی بازار کار به وضوح قابل مشاهده است.

تفاوت دریافتی افراد مسلط به زبان انگلیسی نسبت به افراد با تسلط کم در تهران

توانایی‌ها و مهارت‌های فردی می‌تواند به افراد کمک کند تا در بازار کار حقوق و دستمزد بیشتری داشته باشند. مسلما داشتن مهارت در زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای استخدام در هر شرکتی به شمار می‌آید، چرا که بسیاری از کارها امروزه به کمک ابزارهایی انجام می‌شوند که تسلط بر زبان انگلیسی را نیاز دارند.

حقوق و دستمزد در بازار کار در سال 99

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید در هر سه سطح مشخص شده، دریافتی افراد با تسلط بر زبان انگلیسی از افراد با تسلط کم بیشتر است و این مورد برای افراد رده بالایی و مدیران در واقع بیشتر است، چرا که تسلط به زبان انگلیسی برای این افراد بسیار بیشتر نیاز است.

مسلما دوست دارید تا بدانید که این میزان برای سال ۱۴۰۰ چقدر تفاوت دارد و اینکه چگونه می‌توانید به اطلاعات حقوق ۱۴۰۰ دسترسی داشته باشید و آن را با این نمودارها و دریافتی افراد در سمت‌ شغلی مدیر میانی در سال ۹۹ مقایسه کنید.

تخمین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

شفاف سازی در مورد حقوق و دستمزد در میان اهداف اصلی ایران سلری قرار دارد که با انتشار این گزارش‌ها، سعی دارد تا کارجویان و کارفرمایان را از میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌ها مطلع کند. مطمئنا شما می‌توانید به این گزارش به عنوان مرجعی کامل مراجعه کنید و اعتبار این گزارش از میزان شرکت کننده‌های آن به دست آمده است.

ایران سلری با گردآوری اطلاعات حقوق دستمزد بیش از ۹۰ هزار نفر در سال ۹۹، این امکان را به شما می­‌دهد تا حقوق افراد مشابه خود را مشاهده نموده و حقوق و دستمزد خود را نیز بر اساس سابقه کار خود تخمین بزنید و بر اساس این مقایسه، مبنایی برای مذاکره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ با کارفرمایان به دست آورید.

ایران سلری با داشتن اطلاعات ۲۶۰ هزار نفر از افراد شاغل توانسته است جامع‌ترین گزارش را در مورد حقوق و دستمزد جمع آوری کند، که اطلاعات موجود در این گزارش‌ها در مورد مشاغل مختلف و در سال‌های مختلف است.

سخن پایانی

سابقه کار،‌ تحصیلات، توانایی‌ها و مهارت‌ها، نوع فعالیت شرکت، بزرگی و کوچکی شرکت، تسلط به زبان انگلیسی و موارد دیگر، همگی می‌توانند روی حقوق و دستمزد افراد تأثیر بگذارند و باعث کاهش و افزایش مقدار آن شوند. اگر دوست دارید تا بدانید افراد با مشاغل مشابه شما چه میزان حقوق دریافت می‌کنند، می‌توانید به گزارش حقوق و دستمزد ایران سلری مراجعه کنید و از آن برای رسیدن به پاسخ سؤالات خود استفاده کنید.

همچنین، می‌توانید شما تیز در تکمیل این گزارش در سال‌های آینده با ایران سلری همکاری کنید. مطمئنا حضور و مشارکت شما در این بررسی می‌تواند دید بازی به افراد کارجو دهد و آنها را در مورد آینده شغلی کمک کند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.