مرور عمومی

عمومی

حسابرسی شرکتی چیست و چه کاربردی دارد؟

چه زمانی که یک کسب‌وکار کوچک را می‌گردانید و چه زمانی که کسب‌وکار بزرگ‌تری دارید، به حسابرسی شرکتی نیاز پیدا خواهید کرد. حسابرسی در کنار حسابداری به شما کمک می‌کند تا از بروز اشتباه‌های مالی یا تخلف و تقلب پیشگیری کنید. از طرف دیگر، حسابرسی…