حقوق منصفانه برای شما در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ ایران‌سلری بروز شد.

با استفاده ازاطلاعات این گزارش، می‌توانید حقوق منصفانه خود را براساس مهارت و تخصص‌تان تخمین بزنید.

مراحل ثبت اطلاعات و دریافت گزارش

مشاهده گزارش اختصاصی

تکمیل فرم اطلاعات حقوق

ثبت نام در ایران‎‌سلری

اطلاعات کلی حقوق و دستمزد شما در نمودار صدکی

در این نمودار می توانید حقوق میانگین در سمت و رده شغلی خود را مشاهده کنید.

شرایط افرادی که از شما حقوق کمتر و بیشتر دریافت می کنند

افرادی که در شرایط مشابه با شما حقوق کمتر یا بیشتری دریافت میکنند

در کدام مناطق حقوق بیشتری دریافت می کنید؟

با توجه به دسته بندی استان های کشور با مطالعه نقشه می‌توانید استان‌های با درآمد بالاتر و پایین تر را ببینید.

تاثیر بالا رفتن سابقه‌کار در دریافتی شما

در نمودار میله‌ای زیر، می‌توانید ارتباط میزان سابقه کار و حقوق دریافتی‌تان را ببینید.

تاثیر بالا رفتن رده سازمانی در دریافتی شما

در این نمودارارتباط رده شغلی‌(کارشناس، مدیرمیانی و مدیر ارشد)را با حقوق دریافتی مشاهده می‌کنید.

ایران‌سلری چه کمکی به من خواهد کرد؟

ایجاد شفافیت حقوق در بازار

مقایسه حقوق خود با افراد مشابه

موفقیت در مذاکرات حقوق و دستمزد

تخمین وضعیت بازار کار

جهت دریافت گزارش کامل و تحلیل های بیشتر، ثبت نام خود را شروع کنید.

درباره ایران سلری

ایران سلری، محصولی از ایران‌تلنت در حوزه حقوق و دستمزد است که هر ساله بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی حاصل از مشارکت افراد، اقدام به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد در بازارکار می نماید. هدف اصلی از انتشار این گزارش‌ها، ایجاد شفافیت در مورد نرخ دستمزدها در بازار، کمک به کارجویان برای برنامه‌ریزی شغلی، آگاهی از وضعیت بازار کار و موفقیت در مذاکرات حقوق و دستمزد است.